Täältä kestävyyteen

Builttolast 716X477px

Det håller tai Built to last –sanontamme kertoo kaiken EAB:sta. Antamamme lupaus asiakkaille sitoo asiakkaiden lisäksi työntekijöitä, alihankkijoitamme ja kaikkia muita, joiden kanssa olemme tekemisessä.

Tuotteet
EAB:n ovat tulosta itse kehitetystä konseptista alkaen materiaalivalinnasta valmiiksi asennettuun tuotteeseen. Kokonaisuudessa merkittävää osaa näyttelee Engineering Principles –toimintapamme.

Suhteet
Vastavuoroinen sitoutuminen, kuunteleminen, joustavuus ja vaatimus laadusta ovat perustana suhteissa asiakkaisiin, työntekijöihimme, alihankkijoihin ja ympäröivään maailmaan.

Aika
EAB:lla ajattelemme aina pitkälle tulevaisuuteen oli kyseessä investointi, yhteistyön aloittaminen, uuden työntekijän palkkaaminen tai mikä tahansa toiminta, johon sitoudumme.

Kokonaisuus
Aluksi on idea, josta kehittyy hahmotelma ja hahmotelmasta edelleen piirustus. Piirustuksesta osa, josta tuote ja valmis rakenne, monumentti, johon luotamme tulevaisuudessa. Ideasta todellisuuteen, joka kestää.

Esitelmä kestävästä kehityksestä

Built to last. says everything about how we think and act here at EAB. It's a promise we make to our customers, but also to our employees, suppliers and anyone else connected to us.

Lue kestävän kehityksen esitelmämme tästä


Hallbarhetsboken Eng 716X477