Ympäristöpolitiikkamme

Enviro 716X477px

EAB valmistaa tuotteita, jotka suunnitellaan toimivaksi pitkään. Samalla vältetään ylimääräistä ympäristön saastumista ja luonnonvarojen tuhlausta. Haluamme myös edistää kestävää kehitystä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Tämä saavutetaan jatkuvalla koulutuksella ja prosessien uudelleenarvioinneilla.

Jätteet ja kierrätys
Jätteen määrää vähennetään ja lajittelua suoritetaan aina kun se on mahdollista. Pyrimme vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan estämään ympäristön pilaantumisen kehittämällä valmistukseen liittyviä prosesseja.

Lait ja asetukset
Voimassa olevat lakeja ja asetuksia on noudatettava ja edistettävä avointa asennetta ympäristöä ja viranomaisia kohtaan.

Materiaalit, pintakäsittely ja prosessit

Tuotteiden elinkaarenaikaisia ympäristovaikutuksia pyritään minimoimaan oikeilla materiaalivalinnoilla ja pintakäsittelymenetelmillä. Prosesseja ja ympäristötoimenpiteiden tasoa tarkastellaan jatkuvasti.

Koneiden ja materiaalin hyödyntäminen optimoidaan tehostamalla materiaalin tarvetta ja energiaa. Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman ympäristötehokas pakkaus- ja lähetystapa.

Esitelmä kestävästä kehityksestä

Built to last. says everything about how we think and act here at EAB. It's a promise we make to our customers, but also to our employees, suppliers and anyone else connected to us.

Lue kestävän kehityksen esitelmämme tästä


Hallbarhetsboken Eng 716X477